คนแถวนี้ป้อนน้ำตาลบ่อย ปวดฟันจุงงง -////- 
@BnyLoveable #bothnewyear #newyearboth