"Panatilihan natin ang pagmamahal sa ating mga anak at ng ating pamilya..." - Fr. Crucero  #Advent #Recollection