Hindi lang pang hotdog, pang pintura pa! :) #epalwatch