Πέρασε και από την Κρανούλα το «τρένο» του Απόλλωνα, http://www.metrosportgr.com/articles_det.asp?artid=33638,