Dis scuring me, @KatyPerry & @Thegodofbadassery are twins! #loki #katyperry #dissomescuryshit