Happy Birthday to @britneyspears, who turns 31 today! #HappyBirthdayBritney