#بالضبط_ #بيس_ #jojo #طفله_ #peace #moon #foursquare:venue=4fde2c91e4b0503efcf18569 #معدوم_ #mobile