ทุกคนตั้งใจซ้อมเต้นและร้องเพลงมาก #Staff #เห็นแค่ตายังแบบว่า #มันคือผลจากการนอนดึก = ="