มศวรอบสอบสัมภารณ์ น้องเก้าจิรายุ /น้องมิ้ง ดาวกระจาย วิทยาลัยนวัตกรรม น้องนิวเยียร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ #bothnewyear