ท่าเดียวกันแต่ทำไมรู้สึกอารมณ์มันต่างกัน - , - 55555555 #bothnewyear