plus, for a brief time nakasabay namin sa Apl de Ap. napaBebot ako ng d oras. haha! #pwedenayon! (d akin yung pic)