#MMK last night ... late reaction lang ... Bahay ng mga Montenegro ...