From #Bahrain to #Mexico: thou shalt not protest. #MexicoNoTienePresidente #PeñaNieto