Mac Demarco aan het werk in het Mirliton theater. Hij heefr er zin in, hoe vroeg het ook is. #lgw12 #LMW12