ถ้าจะให้เลือกคงเลือกไม่ถูกจริงๆ -///////-  #exo #exok #chanyeol #sehun