"Anong silbi ng katangkaran kung ang itsura mo naman ay parang banban"   
#abra <3