@KroeseNeil lyn by Stellenbosch/Uniedal Poskantoor.. en ek is klaar.