Ang lake ng katawan ko dito. Lakas maka-body builder. Hahaha #gymnastics #athletics @ pup gym