En la parròquia de Santa Josep amb l’Escolania de Montserrat.   #LH @CulturaLH