1800 #pietenhulpdiploma's worden er onder leiding van ons #lifestyle team behaald door de lln in Mid. Drenthe #OBOMD