Vintage blouse + denim w/ blazer and strappy heels. #whatimwearing #stylediary #avl #avlfashion #fashionpr #biz