Souhlasíte s uznáním Palestiny jako státu přidruženého k OSN? #cze #palestine #israel #middleeast #poll @myen