ซักวงนี่แหละ เพิ่งแสดงเสร็จไป #MAMAAWARD2012 #redcarpet