#shinjuku #dp1 #shinjukuku #sigma #waseda #2009 #normal #foursquare:venue=4bc7e89515a7ef3b98607ada