ไม่ได้จับเม้าปากกานาน ; u ; เจวฟฟ์ร่างซีมาบอยเยย ฟฟฟฟฟฟฟฟ