Sen. Daniel Akaka, first native Hawaiian in Senate, chairs final Indian Affairs committee hearing. Bids "hui ho."