Med hjälp av en plogbil blir snart 1,5 cm snö till ett oöverstigligt hinder.  #vinterågrejer