Printing! Dati yung new ink at 1 ream ng bond paper for 1 sem ngayon for 1 LE nalang! :( #4thLE