Өнөөдрөөс эхлэн #UBS-2 Сувгаар өдөр бүр 21:40 минутанд "Дурлах Нас" ОАУСК гарах юм байна.