สายตาแบบนี้ ฆ่าคนได้นะ  cc. @hareshine  #CNBLUE #ROBOT