Open house Luana Kai, #kihei #Maui, now til 5pm. #pic