@HaroShaida #Shaider! Hinahanap ba si Annie ng #ShaiderScope mo? Nakita ko sya! sa dalampasigan ng #Atlantis!