อันนี้ bug เรื่องเวลา ใน samsung หรือเปล่าอะคะ? @jakrapong @noname_8 @RsmlP