Hindi kita tatalikuran hanggat kaya ko pa pero pag ako napagod, ako na ang unang susuko at tatalikod. #Emo