Dahil nagkamali ng pizza na dala si manong deliveryman, meron kaming isang libreng pizza #lucky