Adolf Hitler said. #AdolfHitler #PrayForGaza #FreePalestine #StayStrongGaza