เมื่อถึงยุคที่เอเลครองแลดเดอร์......#ไวท์วิง #DN  #แคปไม่นานมานี้