Cosy in bed listening to @EskiDance new mixtape! #ItsAllFunAndGamesTill #EskiBoyyyyy #LazyDay #LovingLife