pagkatapos ng cbeam formation punta agad ng CR. #Haggard #Tired.