Molt bones les #braves del #Tomas de #Sarrià,però prefereixo el meu barri mariner.Gràfic que iŀlustra tòpics: