ไม่มีคำบรรยายใดใด ถึงมีก็คงไม่ส่งผลอะไรเลยเพราะคำพูดนั้นเธอไม่เคยใส่ใจ.