รมต. ต่างประเทศนัดเร่งหารือเรื่องประกาศอำนาจเขตอำนาจ #ICC #PtCyberTalk ;)