Chris rocks for DEMS @CNN @piersmorgan @WhiteHouse @RailaOdinga @KTNKenya @CapitalFM_kenya >:-) AHAHA?