@nabilahJKT48 yu, istirahat sbanyak mungkin yah.. Mukamu cape banget.. (??_??) tetep semangat yah!^^ #preview