รู้ความจริงเมื่อสิ่งนั้นเลือนล่าง อาจเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ไม่อาจย้อนคืน ไม่มีวันใดไม่ทรมานเลยสักวัน.