I'm Asian. Wat do u expect. #donthate #appreciate #yoyo