Model daw kami ng curtain.:)) Mga wala kami kasi magawa eh! HAHAHA! #VACANT :>