จะต้องทำยังไวมันถึงจะเพราะ #ไม่เพราะหรอก #เล่นดนตรีไม่เป็น #คชาแต่งให้หน่อย #ไม่ใช่และ ฟ #MIDI #MultiMedia