I saw a post na ang sabi "Traditional Wedding in Yangdon" daw itong picture na to?! #NotSure ~Max