#21 #Teen edisi 240. Bonus amplop kertas HP7 dan kertas surat Hogwarts 2 lembar ^^